maxkolbeJPG

  „Svet potrebuje Božích šialencov... akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Maximilián Mária Kolbe... ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta.“
  "Światu ... potrzeba Bożych szaleńców, ... jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe ..., którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą."                                               sv. Ján Pavol II. (Bydgoszcz, 7. júl 1999)

medailaJPG

                Nepoškvrnená Mária, Kráľovná neba a zeme, útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, tebe chcel Boh zveriť celý poriadok  milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorne ťa prosím, aby si ma prijala za svoj nástroj. Tebe, Matka, odovzdávam   všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala, čokoľvek sa ti páči. Ak chceš, použi ma celého a   bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu” a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila”. Daj, aby som sa v tvojich   nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach, a aby   som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. Pretože kam ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia   a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Ježišovho Srdca. 

                                                                                           Dovoľ mi chváliť ťa, najsvätejšia Panna! 

                                                                                             Daj mi moc proti tvojim nepriateľom!