Úcta k svätým vychádza nielen z obdivu ich čnostného a hrdinského života, ale aj z presvedčenia založeného na biblických textoch (Lk 16, 24), že svätci, ako vyvolení Boží obľúbenci v nebesiach môžu vyprosiť milosti a pomoc žijúcim na zemi.
     Sv. otec František v exhortácii Gaudete et Exsultate píše : "Svätci, ktorí už dosiahli Božiu prítomnosť, udržiavajú s nami zväzky lásky a spoločenstva." (4) "Svätosť je najkrajšou tvárou Cirkvi." (9)