Boh a  ​  na 1. mieste  

Čo týždeň dal... ?


NA OBRANU DUCHOVNÉHO TESTAMENTU PÁTRA MIKULÁŠA LEXMANNA OP

        Dňa 4. júla 1933 sa Mikuláš Lexmann stal predstaveným košického dominikánskeho kláštora. Má veľké zásluhy na rozvoji slovenského kultúrneho a náboženského života v Košiciach, kde dal pri dominikánskom kostole pre Košičanov postaviť kultúrne stredisko Veritas. Pravdepodobne ho k tomu inšpirovala skúsenosť z maďarského mesta Szombathely, kde dominikáni vyvíjali úspešnú pastoračnú prácu v ich kultúrnom dome vedľa kláštora. Stavba bola pôvodne zamýšľaná ako sála pre tretí rád a ružencový spolok, lebo pôvodný tzv. bratský dom spolku, ktorý sa nachádzal na rohu Kuzmányho ulice, kapacitne nestačil. Pôvodný plán sa však časom rozšíril. Hoci to prinieslo zvýšenie stavebných nákladov, Mikuláš Lexmann ako praktický človek s množstvom užitočných kontaktov sa s tým s Božou pomocou vedel vysporiadať. Námaha sa vyplatila. Sála Veritasu sa stala jedným z najvýznamnejších centier kultúrneho života v Košiciach. Osobitne pre mládež bola dôležitým impulzom, aby sa kresťanský život neobmedzoval len na priestor chrámov, ale aby evanjeliová radosť zo života prenikla aj profánny kultúrny svet, ktorý sa tak tiež môže stať účinným prostriedkom apoštolátu. (citované zo životopisu p. Mikuláša od p. Dominika Letza OP)


     Bola zneuctená pamiatka zakladateľa Veritasu pátra Mikuláša Lexmanna OP alebo nie? (odpoveď je na každom z nás...)

     Vo vysielaní rádia Infovojna sa dňa 18. októbra 2022 objavila informácia o tom, že v DKC Veritas v Košiciach sa v nedeľu 16. októbra 2022 malo odohrať divadelné predstavenie Divadla Clipperton pre deti "Aladín"... redaktor samozrejme netušil, že sa jedná o katolícke Dominikánske kultúrne centrum Veritas, ktoré bolo založené v 30tych rokoch minulého storočia z podnetu pátra Mikuláša Lexmanna OP, ktorého Rehoľa dominikánov na Slovensku navrhuje do procesu blahorečenia z titulu mučeníckej smrti za Vieru.  Detailne a pozorne si prosím vypočujte informácie z videa a prečítajte súvisiacu reklamnú inzerciu detského divadelného predstavenia ...

 
 
 
 
 


     Získané informácie ma natoľko "šokovali"(!), že som začal surfovať po internete a zisťujem nasledovné:
1. divadelné predstavenie pre deti "Aladín" sa plánovalo vo Veritase odohrať v nedeľu dňa 16.10.2022

2. či sa reálne odohralo alebo nie, neviem potvrdiť ani vylúčiť, keďže v dňoch nasledujúcich po zverejnení správy na rádiu Infovojna došlo k vymazávaniu a pozmeňovaniu informácii na webových a facebookových stránkach - tak ako si môžete detailne pozrieť v nasledujúcom prehľade...Komentár:
     Nasledujúce 3 screenshoty ilustrujú, že digitálna stopa na googly (viď  prvý screenshot) zostala aj napriek tomu, že k obsahu na stránkach dominikanigrant.sk a kamdomesta.sk sa nedostame (viď ďalšie dva screenshoty), pretože sa na stránkach manipulovalo, aby ich obsah nebol dostupný... za pozornosť stojí zistenie, že je to jediný nefunčný odkaz na stránke www.dominikanigrant.sk, ktorý nie je spojený so zdrojovým článkom https://www.dominikanigrant.sk/divadlo-clipperton-aladin/
pretože bola odstránená pôvodne prítomná webová podstránka - divadlo clipperton aladin

 
 

Komentár:

     Digitálna stopa zostala aj na googly webstránky www.sdetmi.com hoci k obsahu odkazu sa už  nedostaneme...Komentár:

    Nasledujúci screenshot dokazuje, že s dátumom 06.10.2022 (!)  bol na FB DKC Veritas "vytvorený" obsah, ktorý však mohol byť reálne prakticky a chronologicky  vytvorený a pridaný až dňa 16.10.2022 (v kontexte obsahu zverejnenej informácie o zrušení predstavenia) (!)... že by sa jednalo o nadprirodzený posun v čase (?!) alebo o manipuláciu?... posúďte...

   Je však zreteľné, že DKC Veritas oznamuje, že gender divadelná hra pre deti Aladín sa vráti ... (!!!)...

 
 

Komentár:
     Nasledujúce 2 screenshoty dokazujú, že vloženie obsahu na FB DKC Veritas dňa 06.10.2022 (viď vyššie) nebol "nadprirodzený posun v čase", ale obyčajná krátkozraká manipulácia a preto je tento príspevok už vymazaný...

 

Poznámka:
     Napriek výdatnej snahe o zmazanie informácií o gender divadelnej hre pre deti "Aladín" na stránkach dominikánov, pravdepodobne nebude možné (vzhľadom na medzinárodné finančné prepojenie cez granty) vymazať informácie zo zahraničných serverov... viď linky a screenshoty...

https://stayhappening.com/e/divadlo-clipperton-alad%C3%ADn-E2ISUXBPW43

https://allevents.in/kosice/divadlo-clipperton-alad%C3%ADn/200023433496218?ref=past-event-page 
 

Poznámka:

    Zo správy zverejnenej na portáli sk.spravy sa dá predpokladať, že pôvod informácií o detskom predstavení  Aladín vo Veritase mohol mať redaktor Infovojny aj napr. od JUDr. Štefana Harabína, ktorý mal v predmetnej veci podať trestné oznámenie na GP SR...


Komentár:
... dňa 19.10.2022 reaguje na vzniknutú situáciu Divadlo Clipperton a všetko čo je vidieť na predchádzajúcich screenshotoch popiera... (digitálna stopa však zostala ako odtlačky prstov...) ... naviac ani ja som predmetné vyššie uvedené screenshoty účelovo nevyrobil   

 


      Čo napísať na záver...    

        Či sa gender divadelná hra pre deti "Aladín" vo Veritase reálne odohrala alebo nie, nie je v princípe rozhodujúce. Je isté, že jej odohranie bolo propagované vo verejne publikovanom programovom pláne! Pravdepodobne len z dôvodu ochorenia bolo odohranie hry na poslednú chvíľu zrušené, čo nie je relevantné. 

     Plánovať odohranie divadelnej hry pre deti v košickom Veritase s tématikou lásky "transgender" princeznej s Aladínom,  ktorá "prekonáva úskalia nelegálnej migrácie v západnej Európe a zvíťazí..." je podľa mňa a pre mňa zneuctením pamiatky zakladateľa Veritasu pátra Mikuláša Lexmanna OP, mučeníka za Vieru. 
      Dôrazne protestujem proti tejto aktivite Rehole dominikánov na Slovensku. 

      Nemôžem ďalej spolupracovať s niekym kto zneuctil pamiatku mučeníka a ani s tými, ktorí o tom mlčia! 

      Dokončené na sviatok Všetkých svätých, dňa 01.11.2022                                                                                                                                        MUDr. Lexmann Juraj, príbuzný pátra Mikuláša