Privátne komentáre k niektorým udalostiam


Róbert Bezák v súvislosti s plánovanou pastoračnou návštevou pápeža Františka na Slovensku poskytol rozhovor denníku N, Monike Tódovej. O rozhovore referuje v blogu Lenka Mišenková na Postoj.sk

K rozhovoru pána Róberta Bezáka s novinárkou Tódovou

     Priznám sa, že tzv. kauzu Bezák som dosť intenzívne sledoval. Počas jej niekoľkoročného priebehu som sa postupne posúval z pozície silného zástancu arcibiskupa Bezáka do neutrálnej pozície, až do pozície v ktorej sa nachádzam dnes, a ktorá je pozíciou k pánu Bezákovi skoro ľahostajná. Pre mňa je vec uzavretá.

     Možno by bolo dobré zaoberať sa aj motiváciou slovenskej liberálnej "polyhistorickej" či resp. polyhysterickej novinárky Tódovej k tomu, prečo pred návštevou rímskeho pápeža kauzu Bezák opäť oprášila a "vtiahla do hry" aj pravdepodobne (pre nie zanedbateľnú časť veriacich) "nie bezozbytku" doriešenú kauzu Bezák (aj keď si nielen ja, neviem predstaviť zmeniť rozhodnutie emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý arcibiskupa odvolal 2.7.2012) a tak svojím spôsobom "zasiala" medzi časť veriacich ľud a katolícky klérus, keď už nie napätú neistotu, tak prinajmenej otáznik. Ten otáznik je o tom, aký verejný postoj môže pápež, ktorý sa správa niekedy "ako neriadená strela" zaujať k Róbertovi Bezákovi. Škoda, že to nie je len problém Tódovej, od liberálnej novinárky sa to dá očakávať a iste nie  je náhodou aj fakt, že rád k nej zašiel na rozhovor p. Bezák, ktorý v prezidentskej kampani verejne podporoval liberálku Čaputovú. Bezák a Tódová opäť rozohrali kauzu, ktorá je už skončená, teda z ich strany čistá hystéria!

     Myslím si, ak je pravdou, že pápež venoval pozornosť úmrtiu otca pána Róberta Bezáka bolo to len takým spôsobom, že bratislavský nuncius zariadil zhotovenie smútočného venca a jeho odnesenie a umiestnenie na určené miesto. Toto síce čiastočne podporuje hypotézu o tom, že kauza Bezák v niektorých kruhoch nie je ešte definitívne uzavretá a že ju pápež  František nejakým spôsobom môže „oživiť“ napr. hoci iba neúmyselne svojim temperamentným, srdečným prejavom k  Bezákovi; či sa však touto kauzou bude pápež aj seriózne zaoberať počas svojej trojdňovej cesty na Slovensku je naozaj len veľká špekulácia a nie je uveriteľná bezákovská fantázia, že by pápež František zmenil rozhodnutie ešte žijúceho emeritného pápeža. 

     Nechce sa mi veriť, že by sa pápež osobitne venoval Róbertovi Bezákovi ani ako konkrétnej fyzickej osobe, ale je možné pripustiť, že pracovníci bratislavskej nunciatury sú poverení jeho sledovaním, resp. pozorovaním – v pozitívnom slova zmysle, čoho dôsledkom bol aj smútočný veniec od pápeža. Je úplne naivné si predstaviť, že by bol pápež osobitne informovaný o úmrtí pána Bezáka staršieho. Ak si Róbert Bezák naozaj myslí, že mu rímsky pápež venuje takúto mimoriadnu a osobitnú pozornosť, tak to iba potvrdzuje hypotézu o jeho sebastrednej povahe t.j. narcizme. 

     Zaujímavá je informácia o tom, že Bezák pápežovi odovzdal v Ríme svoj biskupský prsteň, čo ma ako laika nielen  veľmi prekvapuje, ale najmä vyslovene negatívne zaráža, pretože si myslím, že biskupský prsteň je posvätný prsteň, s ktorým by sa nemalo manipulovať takýmto spôsobom, imponujúcim skôr ako hysterický teda sebapredvádzajúci sa a štylizovaný prejav než ako prejav pokorného kresťana. A práve pre svoje sebastredné (narcistické) a hysterické (predvádzanie sa) sa stal pán Bezák pre mňa skoro ľahostajným. Ale skutočnosť, že bol arcibiskupom, ktorého kauza je svojim spôsobom (v niektorých kruhoch veriacich) definitívne ešte nie doriešená, môže svojsky - skôr problematicky ovplyvňovať život slovenskej katolíckej komunity. 

     Je isté, že Róbert Bezák načas polarizoval kresťanské Slovensko, čo nebolo dobré. Bolo by dobré sa poučiť a Bezáka neriešiť. Všetko vyriešil pápež 2.7.2012, "Roma locuta causa finita" ... Rím prehovoril, vec je uzavretá.

Neverím, že v septembri bude viac v pozornosti aj liberálnych médii pápež František ako Róbert Bezák. Bude masívna snaha liberálov cez Bezáka opäť polarizovať slovenskú katolícku komunitu. V každom prípade to bude zaujímavý mesiac a tiež obdobie pred ním... O.A.M.D.G. nech je heslom pre všetkých.... a nezabúdajme, že všetko vo veci arcibiskupa Bezáka vyriešil pápež Benedikt XVI. 2.7.2012, "Roma locuta causa finita" ... Rím prehovoril, vec je uzavretá. Nedajme sa rozdeľovať!