. The Angel of the LORD declared unto Mary,
. And she conceived of the Holy Spirit.

Hail Mary, full of grace; the LORD is with thee: blessed art thou amongst women, and blessed is the Fruit of thy womb, Jesus.* Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.

. Behold the handmaid of the LORD.
. Be it done unto me according to thy word.

Hail Mary, full of grace; the LORD is with thee: blessed art thou amongst women, and blessed is the Fruit of thy womb, Jesus.* Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.

. And the Word was made flesh.
. And dwelt among us.

Hail Mary, full of grace; the LORD is with thee: blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.* Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.

. Pray for us, O Holy Mother of God.
. That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray,
Pour forth, we beseech Thee, O LORD, Thy grace into our hearts; that, we, to whom the Incarnation of Christ, Thy Son, was made known by the message of an angel, may by His Passion and Cross be brought to the glory of His Resurrection. Through the same Christ our Lord.

. Amen.

. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end.
Amen.
. Angelus Domini nuntiavit Mariæ,
. Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

. Ecce ancilla Domini.
. Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

. Et Verbum caro factum est.
. Et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.
Gratiam tuam, quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et Crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
: Amen.ANJEL PÁNA


Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Oroduj za nás, svätá Božia rodička. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom, prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.Ak chceme premôcť bezbožnosť a všetko zlo, ktoré
dnes ohrozuje kresťanský svet a jeho hodnoty,
trikrát denne sa obracajme modlitbou Anjel Pána
s dôverou na Máriu, víťazku všetkých Božích bojov.

Modlitba "Anjel Pána"


Ako vznikla modlitba Anjel Pána

Kresťania boli od začiatku vyzývaní k ustavičnej modlitbe. „Bez prestania sa modlite,“ (1 Sol 5,17) počujeme z úst svätého apoštola Pavla. Kresťanská modlitebná prax vychádza zo židovskej tradície a kresťania sa po vzore židov modlili niekoľkokrát denne. Základom kresťanskej dennej modlitby sa stávali židovské hymnické modlitby, teda žalmy. Túto modlitbu potom preberá mníšska prax. A práve na pravidelnú modlitbu „Liturgia hodín“, ako sa nazýva modlitba breviára, nadväzuje modlitba Anjel Pána. Tak ako aj ruženec je modlitba Anjel Pána ľudová, kristologická, mariánska a biblická. K modlitbe ruženca sa používa ruženec, k modlitbe Anjel Pána zvonia posvätené zvony kostolov.

Počiatok tejto modlitby sa datuje do roku 1231, keď brat Sindigardi z Arezza, ovplyvnený kázaním sv. Františka z Assisi, uvádza modlitbu Zdravas Mária slovami: „Anjel Pána povedal Márii“. V roku 1274 sv. Bonaventura radí spolubratom pozdraviť každý večer Pannu Máriu tromi Zdravasmi. Koncom 13. storočia sa v montecasínskom opátstve začína zvoniť ráno a večer k modlitbe Zdravas Mária. Dôležitým dátumom je rok 1456, keď chcel turecký paša Mohamed II. zasadiť smrtiaci úder západným kresťanským krajinám. Odpoveďou na túto jeho snahu je okružný list o modlitbe pápeža Kalista III. Ten nariaďuje obedné zvonenie, pri ktorom sa všetci kresťania majú zjednotiť v modlitbe a zvolávať na ohrozené kresťanstvo Božiu ochranu tromi Zdravasmi a modlitbou Otče náš. Konečnú podobu modlitbe Anjel Pána vtisol v roku 1571 pápež Pius V., ktorý ju vyzdvihol ako modlitbu pre celý deň, aby sprevádzala kresťanov ráno, na obed i večer. Šíriteľom tejto modlitby v zaalpskej oblasti sa stal sv. Peter Canisius.

Pápež Pavol VI. píše: „Táto modlitba nepotrebuje žiadnu reformu. Nestratila za dlhý čas nič zo svojej sily a zo svojho lesku, jej štruktúra je jednoduchá, je pevne zakotvená v písme. Historický pôvod modlitby pripomína potrebu modliť sa za mier a bezpečie, posväcuje priebeh dňa ako liturgická Denná modlitba Cirkvi.“

Význam modlitby Anjel Pána dnes

Najväčší rozkvet modlitby Anjel Pána bol v dobe, keď Európu ohrozovalo vonkajšie nebezpečie z Východu. Situácia kresťanov v dnešnej Európe je rovnako zložitá ako kedysi.

Ateizmus, materializmus, nekresťanské náboženstvá, new-age, ezoterizmus… spôsobujú, že kresťanské hodnoty stále viac strácajú svoj význam. Európska kultúra spochybňuje nedotknuteľnosť základných prirodzených hodnôt, ako je manželstvo, rodina, úcta k nenarodenému životu, nemožnosť vlastného rozhodovania o živote a o hodnotách morálky.

V kritickej situácii kresťanov v Európe by mala modlitba Anjel Pána získať opäť zvláštny význam. Vypovedá o tom najdôležitejšom posolstve kresťanskej viery, že sa Boží Syn stal človekom aby nás vykúpil.

Svätý Otec sa v Ríme na Svätopeterskom námestí slávnostne modlí Anjel Pána každú nedeľu s tisíckami veriacich, ktorí sa tam zhromažďujú. Ak sa túto modlitbu bude modliť tisícka ľudí ráno, na obed a večer, alebo aspoň raz denne, uvidíme zodpovedajúce plody.

Keď je nebezpečie veľké, Boh môže zasiahnuť i proti všetkému ľudskému chápaniu.